​​

'Nederland ontwikkelen tot meest creatieve economie van Europa'

Jeroen van Erp, Fabrique 

Design is something to help society

 

Kunstenaars en creatieven zijn de verbeelders van de wereld

 

Many of the big changes of the next 25 years will come from unknowns

 

A design process is a chaordic process

Jeroen Verbrugge, Flex/Design 

Creativity and innovation are the most crucial skills for 21st century leadership

THNK 
Nieuw lid Topteam Kevin de Randamie

Topteamlid De Randamie wil de werelden van sociale innovatie, human capital en mind-settraining bij elkaar brengen

Creatieve industrie belangrijker dan gangbare cijfers suggereren

In de traditionele economische indicatoren speelt de creatieve sector slechts een bescheiden rol. Toch is ze belangrijk bij het aanjagen van innovatie. Hoe valt deze rol inzichtelijk te maken? TNO heeft een mooie analyse hiervan gemaakt aan de hand van het concept 'creatief kapitaal'.

trots

Temstem

Eerste Lustrumeditie Embassy of Dutch Creativity

Op maandag 17 juni start de 5e editie van de Embassy of Dutch Creativity op het Cannes Lions Festival met ook dit jaar weer een mooie line up van Nederlandse events, matchmaking en showcases. Op de eerste dag wordt afgetrapt met de Talent Day.

Nieuwe privaat secretaris Topteam en Creative Council

Mir Wermuth is per 1 mei aangesteld als privaat secretaris van het Topteam en volgt Jasper Kraaijeveld op die tot eind 2018 die functie vervulde. Behalve het bijstaan van het Topteam zal Mir zich ook bezig houden met het organiseren van de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Creative Council.

Rotterdam Monitor Creatieve Industrie 2018

Het gaat uitstekend met de creatieve sector in Rotterdam. Zowel in de creatieve industrie als in de sector informatie- en communicatietechnologie, die samen de creatieve sector vormen, is de banengroei bovengemiddeld. Daarmee draagt deze sector substantieel bij aan de groei van de Rotterdamse economie. Een op de vier nieuwe banen die er sinds 2014 zijn bijgekomen, kwam van de creatieve sector. Paul Rutten en Olaf Koops, de auteurs van de studie, stellen vast dat de creatieve sector een belangrijke rol speelt in de gedaanteverandering van de Rotterdamse economie. Lees meer, in de Rotterdam Monitor Creatieve Industrie 2018.

Rol ontwerpsector bij klimaatadaptatie en energietransitie

Nederland moet op de schop de komende jaren. De verandering van het klimaat dwingt ons opnieuw te kijken naar onze leefomgeving. De kennis van ruimtelijk ontwerpers en erfgoedspecialisten is hierbij essentieel. Bovendien is regie vanuit de nationale overheid van belang voor een effectieve aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) nam begin december de publicatie ‘KEER’ in ontvangst.

Hoe sterke creatieve regio’s Nederland kunnen helpen omdenken

Council: 'Beschouw de regio’s als kwartiermakers. Het benutten van de aanwezige regionale wil en energie blijkt op veel plekken een belangrijke start voor échte vernieuwing.'

Klimaatakkoord neemt crossover-advies topsectoren Creatieve Industrie, Energie en team ICT mee

Het gezamenlijk advies ‘Vanzelfsprekend Duurzaam’ van de topsectoren Creatieve Industrie en Energie en team ICT aan Ed Nijpels, voorzitter van het klimaatberaad, is opgenomen in het Klimaatakkoord. ‘Vanzelfsprekend Duurzaam’ adviseert bij het realiseren van de klimaatuitdagingen de maatschappelijke veranderopgave, en daarmee de mens, centraal te stellen.

agenda
22 - 28 oktober 2019
24 oktober 2019
14 november 2019
Dit zijn de winnaars van de Dutch Interactive Awards 2019

De Dutch Interactive Awards (DIA) zijn dé prijzen voor het allerbeste interactieve online werk van Nederlandse bureaus. De awards worden sinds 2010 jaarlijks uitgereikt. Alle winnaars worden bekendgemaakt tijdens een feestelijke awardshow. Winnaars dit jaar zijn o.a. Maykin Media, Forcefield, One Shoe, We are Blossom, Fabrique, Q42, Elastique, Grrr en Resoluut.

Nieuw programma IDOLS* kans voor creatieve en culturele professionals, coaches en opdrachtgevers

Op 13 juni lanceerde de Federatie Creatieve Industrie, tijdens CHARGE 2019 in Utrecht, het programma IDOLS*. IDOLS* is bedoeld om de markt voor de creatieve en culturele sector te vergroten, en stimuleert en professionaliseert opdrachtgeverschap rond grote maatschappelijke uitdagingen. Creatieve en culturele professionals, coaches en opdrachtgevers kunnen zich vanaf nu aanmelden.

Kabinet stelt 25 missies vast voor het Topsectoren- en innovatiebeleid

Op 26 april 2019 heeft het kabinet een brief aan de Tweede Kamer gezonden over het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. In de brief zijn voor vier maatschappelijke thema’s speciale missies benoemd. Topsectoren gaan samen met ministeries en kennisinstellingen op basis van de missies en sleuteltechnologieën de kennis- en innovatieagenda’s opstellen. Ook door de Topsector Creatieve Industrie wordt de komende maanden gewerkt aan zo'n agenda.

Maatschappelijke uitdagingen vragen om innovatief cultuurbeleid

In de adviesaanvraag van de Minister aan de Raad voor Cultuur over het cultuurstelsel 2021-2024 wordt de vraag gesteld hoe het cultuurbeleid de toegevoegde waarde van de creatieve Industrie verder kan stimuleren. De Council roept op het cultuurbeleid voor de creatieve industrie te vernieuwen omdat bestaande maatschappelijke uitdagingen hierom vragen.

Panorama Nederland als optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. In dit panorama verbeeldt het College van Rijksadviseurs hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, de komende decennia de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen van ons land.

‘Ontwerp voor de Toekomst’

Het advies ‘Ontwerp voor de Toekomst’ roept op de potentie van de ontwerpsectoren beter te benutten door creatieve reflectie op actuele maatschappelijke vraagstukken. Vanuit artistiek-cultureel, economisch en maatschappelijk perspectief.

Kabinet: Innovaties en topsectorenbeleid richten op maatschappelijke uitdagingen

Nederland is één van de meest concurrerende en innovatieve landen wereldwijd. Om ons land zo vernieuwend en economisch succesvol te houden heeft de ministerraad, op voorstel van minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, ingestemd met het nieuwe Missiegedreven Innovatiebeleid dat voortbouwt op de samenwerking uit de Topsectorenaanpak.

Towards Data Driven Creativity: Talpa Network start flagshipproject met CLICKNL

Talpa Network gaat de komende jaren met het topconsortium Kennis en Innovatie van de topsector Creatieve Industrie, TKI CLICKNL, een flagshipproject uitvoeren. Dit wetenschappelijk onderzoek heeft als doel om data zodanig te ontsluiten dat creatieve professionals de consument met relevante content kunnen bedienen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en John de Mol, Founder van Talpa Network, ontmoetten elkaar vandaag bij een werkbezoek aan het bedrijf in Hilversum. Daarbij was er ook aandacht voor de start van het project, wat ondersteund wordt door NWO en de ministeries EZK en OCW.